RetailVista Vervoersverklaring

Vervoersverklaring bij afhaaltransacties bij een intracommunautaire levering

Verkoopt u goederen aan een afnemer in de EU en diegene haalt deze zelf bij u af? Zorg dan voor een vervoersverklaring.

U moet namelijk kunnen aantonen dat die goederen daadwerkelijk naar een ander EU-land zijn vervoerd en u moet kunnen aantonen dat u de goederen aan iemand hebt verkocht, die in een ander EU-land btw-aangifte moet doen. U mag de goederen dan leveren met 0% btw.

In een vervoersverklaring moeten staan:

  • de naam van de klant
  • het kenteken van het voertuig waarmee de goederen worden vervoerd
  • uw factuurnummer
  • de plaats van bestemming
  • de toezegging van de klant dat hij bereid is ons nadere informatie te geven over de bestemming van de goederen

Als u bij controle niet kunt aantonen dat uw goederen Nederland hebben verlaten moet u alsnog btw betalen. Zorg er daarom voor dat u kunt aantonen dat u te goeder trouw hebt gehandeld *

U kunt dit natuurlijk allemaal op papier afhandelen en archiveren. Dit kost veel tijd en  naderhand terugzoeken kost vaak ook veel tijd.

RetailVista Vervoersverklaring

Met de RetailVista module "Vervoersverklaring" is dat verleden tijd. U kunt in de winkel op 2 manieren de klant de benodigde gegevens laten invullen. Een manier is om de klant vooraf op een tablet de gegevens te laten invoeren. Bij de kassa worden deze ingevulde gegevens dan automatisch opgehaald. Of u kunt zelf aan de kassa de gegevens invoeren. Optioneel is het mogelijk om de klant een handtekening te laten zetten op een elektronische handtekening tablet die aangesloten is aan de kassa.

Layout zelf te bepalen

Voorbeeld vervoersverklaring

Het hele document, inclusief handtekening, wordt in RetailVista bij de klant-transactie opgeslagen en is als pdf weer op te vragen/uit te printen als daarom gevraagd wordt. Als u de transactie-bon mailt naar de klant kan de vervoersverklaring uiteraard ook meegestuurd worden.

Uw voordeel

Dit levert u direct al een grote tijdsbesparing op en u verbruikt minder papier. En u heeft alle informatie op één plek.

Dus heeft u regelmatig intracommunautaire leveringen dan is de module "Vervoersverklaring" de oplossing voor u.

Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

*Bron: Belastingdienst - vervoersverklaring bij afhaaltransacties

Comments are closed.

USAEnglish